Wij willen zoveel mogelijk mensen helpen

Nederland staat onder druk. Onder zware druk van COVID-19, het coronavirus. De afgelopen weken hebben we gezien dat steeds meer mensen ziek worden, het zorgstelsel overbelast dreigt te raken en het openbare leven nagenoeg stil is gevallen.

We zien ook dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, verregaande sociale gevolgen hebben voor heel ons Koninkrijk. Armoede, eenzaamheid en sociaal isolement nemen toe. Steeds meer gezinnen worden afhankelijk van hulpinstanties na baanverlies. Ouderen kunnen hun kleinkinderen niet meer zien. Chronisch zieken mogen niet meer naar buiten.

Verbonden Nederland

We zien ook dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, verregaande sociale gevolgen hebben voor heel ons Koninkrijk. Armoede, eenzaamheid en sociaal isolement nemen toe. Steeds meer gezinnen worden afhankelijk van hulpinstanties na baanverlies. Ouderen kunnen hun kleinkinderen niet meer zien. Chronisch zieken mogen niet meer naar buiten.